per una europa de les persones

#StopAustericidi · #RescatemPersones · #DemocràciaReal · #EconomiaVerda

#RescatemPersones

Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea

La Unió Europea està fundada sobre els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat, i es basa en els principis de la democràcia i l'Estat de Dret. En instituir la ciutadania de la Unió i crear un espai de llibertat, seguretat i justícia, situa la persona en el centre de la seua actuació.


28,2% de població en situació de pobresa

33,8% de població infantil en situació de pobresa

15.451 famílies desnonades només en els primers 6 mesos de 2013 (últimes dades disponibles). Quasi tantes com en tot 2012.

5.933.300 persones desocupades en el 1r trimestre de 2014

25,93% de taxa de desocupació en el 1r trimestre de 2014

Quasi la meitat de les persones desocupades no perceben subsidi per desocupació

MENTRESTANT...
 • Les empreses de l’IBEX-35 augmentaven els seus beneficis durant la crisi
 • Les grans fortunes a l’Estat espanyol augmentaven el seu patrimoni en quasi un 10%
 • Espanya és l’Estat de la Unió Europea en què més ha augmentat la desigualtat

És evident que la Unió Europa no està complint el seu tractat fundacional. Europa és nostra, és de les persones, però ens l’han robada. Hem de recuperar-la de les mans dels especuladors que l’han segrestada.

Si Europa no serveix per garantir una vida digna
als seus ciutadans, per a què serveix?

Considerem que la Unió Europea ha de prendre accions decidides i que no poden esperar per acabar amb el drama social que avui en dia estem patint.

Europa s’està trencant perquè estan enfrontant les poblacions del sud contra les del nord, quan tots els pobles són víctimes de l’austericidi.

No podem permetre una Europa on es trenque el principi de solidaritat i d’igualtat.

Volem una Europa que pose les persones al centre de les seues preocupacions.

Justícia El Tribunal d’Estrasburg va condemnar com a abusiva la Llei Hipotecària espanyola, que varen aplicar els governs de PP i PSOE i que va provocar la plaga de desnonaments que estem patint arran de l’esclat de la bombolla immobiliària. Cal una protecció a nivell europeau dels drets de les famílies a un habitatge digne.

Aplicar una amnistia hipotecària davant de la insuportable llosa del deute de les famílies comunes, una mesura que es va prendre a Islàndia i que fins i tot el poc sospitós FMI ja considera que és necessària a l'Estat espanyol.

Una societat deprimida fa que caiga el consum i que les empreses hagen de tancar, cosa que provocarà més desocupació i una espiral sense eixida. Per contra, augmentar el benestar i els drets socials de les persones farà que l'economia real es recupere.

TENIM ALTERNATIVES
 • Cal establir un salari mínim europeu amb uns criteris de convergència social europea. Les actuals diferències salarials són també un focus d'inestabilitat macroeconòmica.
  Salari mínim Espanya Salari mínim Bèlgica
  752,85€/mes 1501,82€/mes
 • Cal caminar cap a l’harmonització de drets socials i laborals en tota la Unió Europea. Que tots els europeus puguem gaudir dels mateixos drets. Cal establir un calendari per aconseguir aquests objectius i establir normatives que avancen en aquesta direcció.
 • Proposem establir una Renda Bàsica Universal per eradicar l’exclusió i una cartera de serveis socials bàsics accessibles per tothom.

Proposem l’augment del Pressupost de la Unió al doble de l’1,24% del total actual en un primer moment, que caldria anar pujant progressivament, per tal de finançar projectes innovatius:
 • Reindustrialització cap a les tecnologies del coneixement.
 • Finançament de la recerca i la investigació que creen àrees especialitzades i fomentar una UE pionera en l’avantguarda científica
 • Enfrontar el repte de la Dependència com a nous nínxols d’ocupació per garantir el benestar de tota la ciutadania. Som una societat solidària en què crearem ocupació al mateix temps que cada generació establirà una aliança per cuidar dels seus majors i persones desafavorides.

EVASIÓ FISCAL A ESPANYA

240.000 milions d'euros en evasions fiscals, un 23% del PIB

 • Volem que la Unió Europea lluite decididament contra els paradisos fiscals interns i externs.
 • Volem que s’aplique de veritat i decididament una taxa a les transaccions financeres, la coneguda com a Taxa Tobin.
 • Cal harmonitzar els impostos de societats a nivell europeu per tal d’evitar el dúmping fiscal i la deslocalització.
 • Cal un Pla contra el frau i l’evasió fiscal a nivell europeu i que la UE s’implique en la supervisió dels Estats que la conformen per tal d’actuar coordinadament i amb armes més potents contra aquesta xacra. El Sindicat de Tècnics d’Inspecció d’Hisenda (GESTHA) va elaborar un informe en què xifrava en 240.000 milions d’€ l'evasió fiscal a l'Estat espanyol, un 23% del PIB. I, com es pot veure en el gràfic de la dreta, la culpa no la tenim les persones que patim les retallades en Educació o Dependència, sinó aquells per als qui mai no n'hi ha crisi: les grans empreses i les grans fortunes.
Perquè Europa ha de tornar a ser una referència en el benestar de la seua ciutadania, tal com proclama la Carta de Drets Fonamentals de la Unió: posar les persones al centre de l'actuació. Fer realitat la paraula, això és el que proposem.